შემოუერთდი სოლიდარობის ქსელს

“სოლიდარობის ქსელი – მშრომელთა ცენტრი” არის დასაქმებულთა გაერთიანება, რომელიც იბრძვის უკეთესი შრომითი პირობებისა და სოციალური სამართლიანობისთვის.